زندگی مشترک با تمام زیبایی هایش با رویاهای دوران مجردی کمی فاصله دارد و شما به شرطی خوشبخت می شوید که بتوانید این فاصله را بپذیرید و به سمت واقعی کردن رویاهای تان پیش بروید.

یکی از رویاها این است که شما با بهترین آدم دنیا ازدواج کرده اید. کسی که از هر گونه عیب و خطایی مبراست و خوب می داند چگونه یک همسر «همه چیز تمام »باشد اما همان طور که شما «همه چیز تمام»  نیستید ، همسرتان هم همین طور است و این را وقتی بیشتر حس می کنید که زندگی واقعی تان در یک خانه شروع می شود.

کم کم ایرادهای هم را می بینید و حالا نوبت این است که یاد بگیرید با این مشکلات چگونه رفتار کنید. تبیان هر هفته بایکی از مشکلات شایع و راه حل پیشنهادی خودبا شما همراه خواهد بود تا بتوانید با واقعیت همسرتان یک زندگی عاشقانه را تجربه کنید.

یکی از مشکلاتی که می تواند رابطه ی شما و همسرتان را تخریب کند ، دروغ گویی است.اگر مدتی بعد از ازدواج متوجه شدید که همسرتان کمی واقعیت ها را دست کاری می کند ، چه عکس العملی نشان می دهید؟

 خطای استراتژیک اول

اگر وقتی همسرتان دروغی به شما می گوید و متوجه آن می شوید ، هیجان منفی ایجاد شده در درون تان را با همان شدت نشان دهید ، ممکن است بجای حل مشکل، کاری کنید که او متبحرانه تر دروغ بگوید و مخفی کاری بیشتری داشته باشد.درست است که وقتی دست او برای تان رو می شود ، دچار احساسات منفی شده و دل تان می خواهد خیلی زود علتش را بفهمید اما اینجا درست همان جایی است که نیاز به صبر کردن دارید.

شما باید با احتیاط طوری به همسرتان بفهمانید که متوجه دروغ او شده اید اما نباید این کار باعث شود قبح دروغگویی در خانه تان بریزد. مثلا جوری وانمود کنید که همسرتان ناخواسته دروغ گفته یاخودش هم بی خبر بوده و چنین حرفی زده است. می توانید به صورت غیر مستقیم به او بفهمانید که متوجه اصل ماجرا شده اید اما بگذارید بین تان حرمت ها باقی بماند.

چرا دروغ عزیزم؟

شما قرار است یک عمر کنار هم زندگی کنید پس نیاز دارید مشکلات رفتاری همسرتان را ریشه یابی کرده و علتش را بدانید.در غیر این صورت هر برخوردی که با عث تغییر رفتار شود ، مقطعی بوده و در طول زمان ماندگار نخواهد بود.

اگر همسرتان خیلی زیاد دروغ می گوید و گاهی حس می کنید بدون علت هم این کار را انجام می دهد ، می توانید باهم در این زمینه گفتگو کنید. بهتر است بجای لفظ دروغ کلماتی با بار منفی کمتر پیدا کرده و کمی کار را به شوخی بکشانید تا همسرتان حاضر شود در موردش حرف بطند. مثلا وقتی می گوید سر کار هستم و متوجه می شوید با دوستانش به ورزش رفته ، در حالیکه هیچ منعی ازجانب شما برای این کار وجود نداشته ، می توانید کلمه ی جایگزین «چاخان» را استفاده کنید و با شوخی و مزاح در این باره صحبت کنید که چرا واقعیتش را نگفته است.

کمی هم در خانواده و سبک تربیتی او دقیق شود. گاهی والدین سخت گیر ،خروجی تربیتی شان فرزندانی دروغ گو خواهند بود که برای رسیدن به خواسته هایشان مدام باید راه فراری از قوانین آنها پیدا کنند که این خودش نتیجه ای جز یاد گرفتن متبحرانه ی دروغ گویی ندارد.در هرصورت دانستن علت این رفتار می تواند به رفع آن کمک کند.

خود کرده را تدبیر نیست

گاهی خود شما باعث می شوید از همسرتان دروغ بشنوید .در این صورت باید رفتارتان را عوض کنید و یا باهمسرتان صحبت کنید تا این مشکل حل شود. زودرنجی ، حساسیت بیش از حد ، خواسته های غیر منطقی و حس بالای مالکیت گاهی همسرتان را وادار می کند به شما دروغ بگوید.

زمانی که او نتواند هر وقت لازم بود به دیدن خانواده اش برود ، وقتی را در طول هفته برای خودش داشته باشد و یا حس کند هر کاری که می کند باعث دلخوری شما می شود ، ممکن است در اول راه درست بر روی خط قرمزهای تان راه برود اما کم کم یاد می گیرد ، زندگی خودش را داشته باشد و هر وقت لازم شد به شما خلاف واقعیت را بگوید.

تبیان