گاهی اوقات همسرم می گوید می خواهد تنها باشد. من به عنوان شوهر باید چگونه با او برخورد کنم و دلیل این کار را جویا شوم؟

همه ما به تنهایی نیاز داریم. تنهایی میل ما به اکتشاف وکنجکاوی برای کشف ناشناخته‌ها، فردیت و امید ما به آزادی را دو چندان می‌کند. در یک رابطه هر دو طرف نیاز دارند که گاهی تنها باشند اما با همدیگر بودن هم یکی از نیازهای عمده بشر برای رسیدن به خوشبختی است. اشتباه شما در این است که تصور می کنید تنهایی و دلبستگی به هیچ عنوان با هم سازگاری ندارد و احتمالا بزرگ ترین اشتباه دیگر شما در طریقه نگرش تان درباره تنهایی همسرتان است. درست است که

بیان جمله«می خواهم تنها باشم» از طرف همسرتان باعث رنجش شما شده است؛ اما شاید گاهی تنهایی برای همسرتان مفهومی دارد. در ادامه راه حل هایی به شما برای جویا شدن این مسئله پیشنهاد می کنیم.

شاید همسرتان احساس تنهایی می کند

احساس تنهایی لزوماً به این معنا نیست که فردی دور و بر ما نباشد زیرا ممکن است در اطراف ما افراد زیادی باشند اما باز هم احساس تنهایی کنیم. بنابراین و شاید همسر شما احساس تنهایی می کند و یک نیاز ارضا نشده دارد به همین دلیل انزواطلبی را انتخاب کرده است. درباره این مورد از او سوال کنید؛ زیرا اولین گام در حس تنهایی نشانه یک نیاز برآورده نشده است.

شایع ترین گونه تنهایی در زنان تنهایی عاطفی است

تنهایی عاطفی حس ناخوشایندی است که در نتیجه نبود رضایت همسر از کیفیت رابطه زناشویی است که به حس تنهایی محض در فرد منجر می شود. بهتر است علت تنهایی همسرتان را در زندگی تان بررسی کنید. شاید علت تنهایی همسرتان

حس اضطراب، ترس، منفی بودن و طردشدگی است که نتیجه شرایط زندگی تان است. در ضمن خانم ها وقتی بین تصوراتی که از یک رابطه در ذهن خود ایجاد کرده اند و خواهان آن هستند با آن چه در زندگی مشترک در کنار همسر خود به دست می آورند شکاف و فاصله می بینند دچار احساس تنهایی می شوند. هرچه این تفاوت و فاصله بیشتر باشد احساس تنهایی حالتی آزار دهنده تر و تجربه ای دردناک تر توصیف می شود. پیشنهاد می شود در این حالت، رابطه عاشقانه و عاطفی با همسرتان ایجاد کنید و از حمایت عاطفی دریغ نکنید.

حس تنهایی به دلیل افسردگی

خانم های خانه دار روزانه بخش زیادی از وقت خود را صرف رسیدگی به امور خانه می کنند. بیشتر آن ها کارهای خانه را تکراری می دانند و آن را رضایت بخش و شادی آور ارزیابی نمی‌کنند که خود باعث افسردگی و نگرانی شان می شود. این حس جدایی از جامعه و اجتماع را برایشان تداعی می کند. پیشنهاد می شود حضور خودتان را به عنوان همسر در خانه پر رنگ تر و از خانه داری همسرتان تعریف کنید و تعامل با او را افزایش دهید و از قرار دادن او در ارتباطات جمعی دریغ نکنید.


منبع : خراسان