سعید عرب، دکترای هنر گرایش عکاسی از ایتالیا
مدرس و عضو رسمی انجمن عکاسان امریکا
عکاس بین المللی مد ، برنده جایزه مدیریت کسب و کار در عکاسی و نور پردازی  (۲۰۱۶)