نمونه های جالب کیک تاپر ترکیب طرح عروس و داماد و سگشان شبیه یک سناریوی کوچک است . ایده ای جالب برای جشن عروسی یا نامزدی باهم میبینیم طرح ها را :

il_570xN.670097225_j569il_570xN.717230337_17bkil_570xN.700232749_fw48il_570xN.690623016_o7hbil_570xN.717112178_n5tpil_570xN.674221484_d8bhil_570xN.748573152_4i3oil_570xN.670053151_6zba