یک زوج مراسم عروسی خود را با غلبه بر جاذبه زمین و روی یک تور آویزان در ارتفاع ۴۰۰ پایی بالای یک دره در ایالت یوتای آمریکا جشن گرفتند تا خطرناک ترین عروسی تاریخ را برگزار کرده باشند.

این عروس و داماد هر دو بندباز هستند و برای برگزاری مراسم عروسی خود، ابتدا داماد از روی بندهای آویزان خودش را به تور بالای دره رساند و پس از او هم عروس از سمت دیگر دره به طرف تور رفت و خودش را برای برگزاری درست مراسم به آنجا رساند.

برگرفته از باشگاه خبرنگاران